I selvsving om tilsyn

Forfatter Ib Jensen

Såvel Danmarks Radio som Kommunernes Landsforening og Aalborg universitet gik lørdag den 5. oktober i selvsving over landets kommuners uensartede tilsyn med daginstitutioner.

DR havde lavet en rundspørge om emnet til daginstitutionerne, hvorefter både KL og forsker Charlotte Ringsmose fra Aalborg universitet nærmest kappedes om at kritisere, at tilsynet tilsyneladende ikke er bedre – især at der mangler ”observerende tilsyn”.

Det lyder meget tilforladeligt, at kommunerne skal føre bedre tilsyn (=observerende tilsyn) med pædagogernes arbejde, men er det nu også den rette løsning?

For det første er pædagogikken i langt hovedparten af landets daginstitutioner velfungerende – med blik for at anerkende børns udviklingsbehov og for at stemningen i hverdagen er befordrende for disse.

For det andet lader det til at både DR, KL og Aalborg Universitet helt har glemt, at der findes forældrebestyrelser. Er det ikke netop disse ”tæt-på” bestyrelsers opgave i samarbejde med de pædagogiske medarbejdere at sikre et godt børnemiljø? Er nærdemokrati blevet umoderne? Eller har de nævnte organisationer ikke tillid til forældrebestyrelsernes arbejde? Og hvis dette er tilfældet, er det rette svar så at ”en fra kommunen” skal komme og føre tilsyn?

Alle ansatte i de nævnte organisationer er selv offentligt ansatte. Både journalisten, kontorchefen og forskeren. Hvem vil de pege på skal kontrollere deres eget arbejde? Er det virkelig Stalins gamle mantra: ”tillid er godt – kontrol er bedre”, der skal være styreredskabet i den offentlige sektor.

Skal vi nu kontrollere skolelærerne, politiet, sygeplejerskerne, sosu-assistenterne, de ansatte på rådhusene osv osv? Så får vi da virkelig travlt!

Det kan især undre, at forsker Charlotte Ringsmose og KL ikke peger på de reelle problemer, der skal løses for at skabe bedre daginstitutioner. Man skal ellers ikke beskæftige sig ret længe med forholdene i landets daginstitutioner, før man for øje på disse: alarmerende dårlige normeringer, en ledelsesstruktur hvor ledelsen er fjernet fra daglig praksis og ikke mindst en sønderlemmende ringe uddannelse på landets UC’er med kun 8 timers undervisning i snit om ugen til de studerende!