Erfaringsfællesskaber

Erfaringsfællesskaberne har til formål at bringe folk sammen om en alternativ vidensdeling, indenfor emner de interesserer sig for. Det er tanken at grupperne skal køre med stor autonomi, men vi håber på at den viden og erfaring man skaber, kan være med til at bidrage til udviklingen af andre initiativer.
Specielt vil det give god mening, hvis man kunne eksperimentere med formidlingen af de temaer/emner ens gruppe erfarer indenfor. På den måde ville det skabe god forbindelse til pop-up højskolen og formidlingen på den fysiske højskole. Med initiativet om at oprette erfaringsfællesskaber, tager vi udgangspunkt i et afsnit fra vores idégrundlag:

“Vi ønsker, at højskolen udgøres af handlingsorienterede fællesskaber, der basere sig på de erfaringer vi bringer med os og tilegner so undervejs i læringsprocessen. Vi anser æstetikken for at være et vigtigt element i disse læreprocesser. Erfaring er sansninger og vi tror på, at direkte samspil med verden kan virke frigørende.”

Er du interesseret i at starte et erfaringsfællesskab eller bare høre mere om det, så skriv til os her.