Børns medbestemmelse og demokrati

Erfaringsfællesskabet “Demokrati og medbestemmelse for børn i daginstitutioner” 

Et arbejdende fællesskab etableret under Den Kritiske Pædagogiske Højskole. Fællesskabet blev etableret i foråret 2017, og består aktuelt af tre mennesker.

Vi har alle ansættelse i daginstitution, og ønsker med baggrund i erfaringer herfra at dele og reflektere over problematikker, vi oplever udfolder sig, relateret til børns mulighed for deltagelse og medbestemmelse i dagens daginstitutioner.

Formålet med erfaringsfælleskabet er nærmere bestemt:

  • At dele erfaringer og refleksioner relateret til børns medbestemmelse i daginstitutioner.
  • At tilegne os indsigt og diskutere forskning relateret til perspektiver og problematikker omkring demokrati og medbestemmelse for børn i daginstitutioner.
  • At orientere os, få kontakt til – og eventuelt danne netværk med institutioner, som aktuelt arbejder med demokrati og medbestemmelse for børn.
  • At udvikle perspektiver på demokrati og medbestemmelse i daginstitutioner. Herunder at bidrage til diskussion og opprioritering af, at demokrati og medbestemmelse sættes på dagsordenen indenfor politik, pædagoguddannelse, og i daginstitutionerne.
  • At etablere kontakt og udbygge erfaringsfællesskabet med forskere, fagmiljøer, praktikere m.fl., således at fællesskabets arbejde og virke styrkes.

Helt i tråd med den Kritiske Pædagogiske Højskole er det deltagerne som skaber indhold og retning i erfaringsfællesskabet. Hvis du også går rundt og funderer over betingelserne for børns medbestemmelse og erfaring med demokratiske processer i daginstitutionshverdagen, så kontakt os endelig!

Kontaktperson: Lukas Carlslund

Email: Lukascarlslund@gmail.com