Forside

Vi er en gruppe mennesker i – og omkring pædagogprofessionen, som er bekymrede over tidens tendenser til markedstænkning og kontrol af velfærdsprofessionernes arbejde og uddannelse.

I lyset heraf ønsker vi at skabe kritiske, frie rum, og alternative fællesskaber, hvor tillid og kreativitet er i fokus. Rum, hvor pædagogik og dannelse kan tænkes som spørgsmål om, hvilke værdier, samfund og mennesker, vi ønsker at forme. Disse rum og fællesskaber drømmer vi om at realisere som Den Kritiske Pædagogisk Højskole!

Målsætningen er at skabe en Højskole, men vejen dertil er brolagt af en lang række projekter. Kig dig omkring på siden og se hvordan du kan være med. Måske har du en idé til et projekt – læs vores idégrundlag og lad dig inspirere.

Kun i fællesskab får vi projektet til at blomstre.