#Hvor Er Der Et Barn?

Ved et tilfælde er jeg blevet opmærksom på, at pædagoguddannelsen skal evalueres. Det bliver spændende! Nu skal uddannelsesstederne med det mærkelige navn University College rigtig i gang med at interviewe pædagoger, ledere, forældre og hvem ved måske ligefrem børn om, hvordan vores dagtilbud fungerer. Trives børnene? Har de et godt og trygt liv i de 8-10 timer, de er væk fra deres familie? Hvordan står det til med deres selvværd? […]

Continue Reading →

Udvikling – Relation – Læring

Den nye Styrkede Læreplan (2017/2018) indeholder de samme 6 læreplanstemaer som Læreplanen fra 2004. Begge Læreplaner tager afsæt i et radikalt paradigmeskifte i holdningen til pædagogik og til dannelsesbegrebet, som ellers har været gældende i flere århundrede indenfor uddannelsessystemet. Dannelsen er forsvundet, og kun uddannelse er tilbage i takt med, at konkurrencestaten og den medfølgende markedsgørelse af undervisning/pædagogik bliver dominerende – i modsætning til i den tidligere velfærdsstat. Denne (om)prioritering […]

Continue Reading →

Demokrati og medbestemmelse for børn i vuggestue og børnehave, “marginaliseret provakatør eller mainstream leverandør?”

Jeg kender ingen pædagog, der nikker nej til vigtigheden af børns erfaring med medbestemmelse og demokrati. Alligevel oplever jeg, at medbestemmelsen alt for let drukner i hverdagen.Bare mængden af børn og de fortvivlende få voksne gør det svært at følge børnenes spor, lytte til hvad der optager dem og værne om mindre børnegruppers interessefællesskaber. Bl.a. af den grund er det utrolig vigtigt at være klar på, hvad vi rent faktisk […]

Continue Reading →

Konflikter blandt børn – en del af udviklingen

Når mange børn skal leve på relativt lidt plads, som de gør i dagens daginstitutioner, er det naturligt, at der opstår konflikter. Barnet skal lære at markere sine grænser og samtidig respektere andres grænser. Dette er et dynamisk udviklingsarbejde for børnegruppen, som ikke kan erstattes af rigide voksenregler. Disse øvelser i afgrænsning er en vigtig del af barnets lange udviklingsopgave i at blive sig i samspil med andre. Manglende muligheder […]

Continue Reading →

Den akademiske virkelighed

Den akademiske virkelighed ”Det skader ikke børns integration, når vi tvinger dem i vuggestue”, sådan skriver tidligere lektor og kandidat i pædagogisk psykologi, Anna K. Andreasen i hendes kronik i Information den 17. marts som forsvar for regeringens særlov om ”obligatorisk læringstilbud” for ikke-danskere. Endnu en gang er vi vidne til den verdensfjernhed mange akademikere udviser, når de skal kloge sig på andre menneskers liv. Lektoren ser det ikke som […]

Continue Reading →

Kan børn, der hovedsalig lever bag hegn, erfare frihed?

Det er der nogle af institutionaliserings-kritikerne der hævder, børn er afskåret fra. Nogle gange læser man bare noget, og forstår i et splitsekund, hvad der tidligere var et mysterium. I en artikel beskæftiger Herdis Toft sig med leg og børns status som demokratiske subjekter, og refererer i den forbindelse en gammel opdragelsesteoretiker og teolog, Rambach, der i 1740 påpeger at: “… børn, der befinder sig på gaden, må ikke agere […]

Continue Reading →

Håndlangerne

Kørte en anden vej hjem fra arbejde, røg ind i “Mission Afrika Genbrug”. Faldt for en artikelsamling med titlen “Børns modstand – modstand mod børn” (1982). Historiens vingesus er nogle gange som regn på en tør mark! Under overskriften “Om at have en livsplan” formidler Erik Sigsgaard i ovennævnte artikelsamling sit syn på pædagogens kernekompetence: “Jeg tror, det er vigtigt, at børn og voksne gør ting sammen – på lige […]

Continue Reading →

Du er skyldig, selv om du ikke er dømt!

”Du er ikke alene” – de fleste kender nok musikeren Sebastians sang. Men hvis du er mand og arbejder i daginstitution i Danmark, skal du nok vænne dig til at synge: ”Jeg er alene”. Det har den 43årige pædagogiske medhjælper René fra Randers lært på den hårde måde efter en sigtelse for (påstået) seksuelt overgreb. På trods af at politi, stats- og rigsadvokaten har frafaldet sigtelse, kan han ikke få […]

Continue Reading →

I selvsving om tilsyn

Såvel Danmarks Radio som Kommunernes Landsforening og Aalborg universitet gik lørdag den 5. oktober i selvsving over landets kommuners uensartede tilsyn med daginstitutioner. DR havde lavet en rundspørge om emnet til daginstitutionerne, hvorefter både KL og forsker Charlotte Ringsmose fra Aalborg universitet nærmest kappedes om at kritisere, at tilsynet tilsyneladende ikke er bedre – især at der mangler ”observerende tilsyn”. Det lyder meget tilforladeligt, at kommunerne skal føre bedre tilsyn […]

Continue Reading →

Pressemeddelse – stop tvangslæring for 1 årige og deres familier

Ordet ghetto er godt nok fjernet fra ghettoloven, men den diskriminerende politik fortsætter. Den nye regering fastholder ghettolovgivningen og tvinger børn og deres forældre fra “udsatte boligområder” til at deltage i såkaldte obligatoriske læringstilbud. Det har hidtil været en afgørende præmis, at vellykket forebyggelses- og integrationsarbejde foregår ad frivillighedens vej, med den tillidsfulde og rummelige samarbejdsrelation som centralt omdrejningspunkt.  Dette omdrejningspunkt erstatter man nu med et formynderisk kontrol- og tvangsforhold, […]

Continue Reading →