Pop-up højskole: Kan kunsten være frigørende?

I anledningen af 50 året for Ungdomsoprøret inviterede den Kritiske Pædagogiske Højskole og SOMA (Society of Moving Arts) til en endags pop-up højskole om frigørende kunst og kritisk dannelse.

Dagen forløb med oplæg, praksis og debat og kredsede om temaet frigørende kunst og dets potentiale eller mangel på samme?