Presse

Den 7. juni 2019 deltog Danielle Mercier i et interview om børns oplevelser i de danske daginstitutioner, du kan læse artiklen her.

I maj 2019 blev Danielle Mercier og Tobias Larsen fra projektet, interviewet til LFS-nyt. De fortæller om projektets start og visioner, du kan læse interviewet her.

Den 4. maj 2019 oversatte Danielle Mercier et åbent brev fra det norske børnehaveoprør og forældreoprør til Information. Det handlede om de Norske erfaringer med minimumnormeringer. Du kan læse brevet her.

I marts 2019 modtog Den Kritiske Pædagogiske Højskole Erna-prisen som uddeles årligt af Dansk pædagogisk historisk forening. Deres begrundelse og pressemeddelse kan læses her.

4. august 2018 blev Den Kritiske Pædagogiske Højskoles trykt i Critical Edges, et internationalt online magasin for kritiske studerede. Idégrundlaget er oversat af Caroline Rasmussen og kan læses her.