Voksenpædagogisk Forum

Voksenpædagogisk forum, er en del af Nordisk Netværk for Voksnes Læring, som er en del af Nordisk Ministerråds opdrag. Forummet har et årligt efteråsseminar og en forårskonference, hvori storedele af det voksenpædagogiske uddannelsesområde er repræsenteret. Den Kritiske Pædagogiske Højskole har været en del af forummet siden efteråret 2017 og siden da deltaget i tilrettelæggelsen af seminardagene og forårskonferencen. En del af engagementet har bestået i, at sætte dannelse på voksenuddannelsesområdet på dagsordenen. I 2019 byder den Kritiske Pædagogiske Højskole ind med en workshop om digitalisering og bæredygtig uddannelse, i samarbejde med HF og VUCs videnscenter.

I 2018 deltog vi i planlægningen af en et efterårsseminar om spændet mellem digitalisering, konkurrencestatslogik og dannelsestænkning – https://nvl.org/Content/Dansk-voksenpaedagogisk-forums-efterarsseminar