Musik, krop og bevægelse – fra pædagog til pædagog

Workshoppen “Musik, krop og bevægelse – fra pædagog til pædagog” forløber over tre gange i tidsrummet 9-11 den 28./10., 4./11. og 11./11.

I workshoppen “Musik, krop og bevægelse” vil vi arbejde med rytme- og kropsforståelse, tromme- og guitarspil og sangskrivning. Vi vil sætter gang i udviklende processer, som gør jer bedre rustet til at skabe en kreativ, musisk kultur sammen med børnene. Måske i allerede er i gang, måske dette netop er det input der kan blive startskuddet til mere musik, bevægelse og leg i jeres institution?

Det er vigtigt for os, at det vi laver sammen giver mening ift. dem i er og det i laver til hverdag. Vi tilpasser indholdet efter jeres forudsætninger. Vi vil ikke belære jer, men samskabe og udveksle erfaringer og praksis. Bolden starter hos os, vi sætter rammen, kender en masse øvelser, har selv arbejdet i daginstitution, undervist og spiller musik til dagligt. Det er med det udgangspunkt, i mødet med jer, at vi får nogle sjove, inspirerende og lærerige timer sammen!

Ib Jensen; pædagog, tidl. underviser på pædagogudd., organisationskonsulent og musiker
Lukas Carlslund; pædagog, musiker og cirkusartist

Få inspiration
“Se På Mig – Om sang og musik med børn”
“Om kreativitet hos børn og voksne”

Priser for de tre workshops
Medlemmer af Den kritiske pædagogiske højskole, 50 kr.
Studerende, 100 kr.
Institutioner og andre, 300 kr.

Skriv til Den Kritiske Pædagogiske Højskole på hoejskolegruppen@gmail.com for tilmelding.