Pop-up Højskole – Professionel Dømmekraft og Professionel Ulydighed

Den 4. november 2017 afholdt vi vores første Pop-up højskole temaet var; professionel dømmekraft og professionel ulydighed. Herunder kan du læse mere om hvad baggrunden for projektet var.

I velfærdsprofessioner arbejder de professionelle i en praksis, der til tider er spændt ud mellem politisk styring og professionelle skøn. Det kan give en række dilemmaer i de professionelles hverdagsliv på arbejdspladserne både af etisk og praktisk karakter. Dilemmaerne skal håndteres konkret og på stedet, for at møde borgere, brugere og børn på etiske, faglige og relevante måder.

Vi vil gerne understøtte fællesskabsprocesser, der kan give overblik og indsigt i hvordan hverdagspraksis hænger sammen med større politiske og samfundsmæssige bevægelser. Dette for at støtte de velfærdsprofessionelle i at skabe plads og råderum til både at træffe faglige beslutninger og argumentere for dem som relevante, uden at det skal fremstå som en art ’skjult’ eller parallel praksis. Hvis dilemmaer knyttet til konkrete og reelle dilemmaer som en integreret del af det at arbejde i en politisk styret organisation tales tydeligere frem, vil dette kunne generere synlighed og rejse diskussioner både på arbejdspladserne og på politiske beslutningsniveauer.

Herunder kan du høre en podcast-reportage fra dagen, som er produceret af Anna Agger.