Workshops

Vi har længe arbejdet på at kunne udbyde de kurser/workshops vi mener mangler, samt skabe et rum for erfaringsudveksling og samskabelse pædagoger (eller pædagogisk interesserede) imellem. Nu er vi klar med vores pilotprojekter for “Kritiske Pædagogiske Workshops – fra pædagog til pædagog”, der for alvor folder sig ud i foråret 2020.

I oktober og november afprøver og udvikler vi forløbene “Musik, krop og bevægelse” og “Demokrati og medbestemmelse i børnehøjde” sammen med jer. Forløbene henvender sig til pædagoger, medhjælpere og studerende der arbejder eller interesserer sig for daginstitutionsarbejdet. Vi håber i vil deltage, så vi kan udvikle et stærkt kursus program til foråret.