Organisering

Foreningen og projektet er organiseret igennem en række medlemsinitierede projekter og en række grupper og råd som du kan, som er opdelt i interne og projektgrupper. Herunder kan du læse mere om, hvad det betyder i praksis.

Intern organisering

Den interne organisering kan beskrives som maskinrummet i foreningen. Det er her alt det praktiske og formelle, der skal laves for at drive en foreningen er uddelegeret. Det er også her vi planlægger, hvordan foreningen og projektet skal udvikle sig. Det er desuden de organiseringer, der sørger for at foreningen følger det overordnede formål beskrevet i vedtægter og idégrundlag.

Drifts- og- økonomigrupper godkendes af fællesrådet og bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

Internegrupper

Projektgrupper

Projektgrupper er små enheder i foreningen, som er drevet af vores medlemmer på eget initiativ. Alle medlemmer kan starte projektergrupper, som kan søge penge og søge hjælp og sparring på andre måder. Ønsker man at starte et projekt, kan man skrive til driftsgruppen her.

Autonomi projektgrupper

Alle projektgrupper under Den Kritiske Pædagogiske Højskole nyder en stor grad af autonomi. Projektgrupper kan handle på foreningens vegne, så længe disse ikke er i modstrid med idégrundlaget, projektets værdier og foreningens vedtægter.
Hvis man er i tvivl, om det er skadende for projektet, eller i direkte modstrid med dets værdier, kan man altid få det vendt i fællesrådet.
Medlemmer er velkomne til at udtale sig som ”medlem” eller ”en del af projektet”, hvor dette skulle findes relevant.
Vi vedkender os ikke et fast parti eller en bestemt organisation, men er interesseret i at samarbejde bredt for at opnå de værdier og idealer som er beskrevet i vores idégrundlag og formålsparagraf.