Organisering

Foreningen og projektet er organiseret i en række grupper, som er vi opdelt i interne og eksterne grupper. Herunder kan du læse mere om, hvad det betyder i praksis.

Interne grupper
De interne grupper er maskinrummet i foreningen, det er her alt det praktiske og formelle, der skal gøres for at drive en foreningen er uddelegeret. Det er også her, vi planlægger, hvordan foreningen og projektet skal udvikle sig.

Internegrupper

Eksterne grupper
De eksterne grupper er vores udadvendte aktiviteter, det er her, vi udlever vores visioner og udtrykker vore værdier til omverdenen. Selvom foreningen har en lang række projekter, og har plads til alt muligt andet, har vi specielt fokus på de tre følgende projekter. Dem kan du læse mere under menu punktet projekter.

Eksternegrupper

Autonomi i grupper og projekter
Alle grupper og projekter under Den Kritiske Pædagogiske Højskole nyder en stor grad af autonomi. Projekter og grupper kan handle på foreningens vegne, så længe disse ikke er i modstrid med idégrundlaget, projektets værdier og foreningens vedtægter.
Hvis man er i tvivl, om det er skadende for projektet, eller i direkte modstrid med dets værdier, kan man altid få det vendt i fællesrådet.
Medlemmer er velkomne til at udtale sig som ”medlem” eller ”en del af projektet”, hvor dette skulle findes relevant.
Vi vedkender os ikke et fast parti eller en bestemt organisation, men er interesseret i at samarbejde bredt for at opnå de værdier og idealer som er beskrevet i vores idégrundlag og formålsparagraf.