Hvem er vi?

Vi er en bred gruppe mennesker i og omkring velfærdsprofessionerne og deres uddannelser, som er bekymrede over tidens tendenser til markedstænkning og kontrol af velfærdsprofessionernes arbejde og uddannelse.

I lyset heraf ønsker vi at skabe kritiske, frie rum, og alternative fællesskaber, hvor tillid og kreativitet er i fokus. Rum, hvor pædagogik og dannelse kan tænkes som spørgsmål om, hvilke værdier, samfund og mennesker, vi ønsker at forme. Disse rum og fællesskaber drømmer vi om at realisere som Den Kritiske Pædagogisk Højskole!

Målsætningen er at skabe en Højskole, men vejen dertil er brolagt af en lang række projekter. Her på siden kan du følge med i, tidligere og kommende projekter og aktiviteter. Så kig dig omkring, lad dig inspirere – læs vores idégrundlag og skriv endelig hvis du har spørgsmål.

Kun i fællesskab får vi projektet til at blomstre.