Oplæg og arbejdsdag (kun medlemmer) – 11. November

Du er inviteret til arbejdsdag søndag d. 11. november, sæt allerede nu kryds i kalenderen. Mere info følger løbende.

Mads og Marie kommer og holder et oplæg om deres speciale, på baggrund af observationer i vores organisering.

Line og Rasmus holder et oplæg omkring projektledelse, for at få trimmet vores supertanker af en forening.

Der vil desuden være sat tid af, til at de fremmødte, kan sidde og arbejde lidt på foreningsprojekter over en kop kaffe i slutningen af dagen.

Program og uddybbende beskrivelser kommer inden længe.

Nordisk Børnehaveoprør: Det svenske Förskoleupprör i KBH – 10. november

3 spændende pædagoger (förskolelærere) holder oplæg om det svenske oprør: Förskoleuppröret.

Pre-schooloprøret består af pædagoger i børnehaver/förskoler, der kæmper for bedre forhold i børnehaven. De ønsker mindre børnegrupper, bedre normering, planlægnings- og forebedelsestid og at bruge mere af deres tid på pædagogisk arbejde frem for praktiske opgaver. De organiserer med #pressatläge deler kritiske fortællinger fra deres hverdag og meget mere.

Praktiske oplysninger:
Det bliver afholdt på Wesselgade 2, 2200 København N, fra kl. 15 – 18
Entréen er 75 kr. og 25 kr. for medlemmer af DKPH.

Læs mere om förskoleuppröret her: https://forskoleupproret.weebly.com/

 

 

Generalforsamling – 27. maj

Kære alle
 
Så er tiden kommet, hvor Foreningen for Den Kritiske Pædagogiske Højskole skal afholde den første ordinære generalforsamling. Det bliver afholdt i Afrika Kontakts lokaler på Wesselsgade, som de har været så flinke at låne os d. 27. Maj fra kl. 13.00-17.00.
 
Alle medlemmer er velkommen til at deltage og har stemmeret til generalforsamlingen. Grundet plads og planlægning af indkøb, skal man tilmelde sig pr. mail hoejskolegruppen@gmail.com, senest den 20. maj.
Hvis man ikke er medlem, kan man melde sig ind og betale i døren. Hvis man melder sig ind på dagen, modregnes ens betaling det nye kontingent som opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen.
 
Der vil desuden være kaffe, snacks og fællessang – vi håber at se en masse af jer.
 
Frygt ej! Det hele skal ikke gå op i vedtægter og tal, vi har arrangeret en overraskelse, så vi skal nok får tid til at more os.
 
 
Obligatorisk dagsorden:
 
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
5.1. Vedtægter
5.2. Idégrundlag
5.3. Arbejdsplan
5.4. Udtalelser
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
 
 
VÆR OPMÆRKSOM PÅ FRISTER:
 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, eller kandidatur til bestyrelsen, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender forslagene til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.
 
Du kan sende forslag eller opstillinger til hoejskolegruppen@gmail.com