.

I selvsving om tilsyn

Såvel Danmarks Radio som Kommunernes Landsforening og Aalborg universitet gik lørdag den 5. oktober i selvsving over landets kommuners uensartede tilsyn med daginstitutioner. DR havde lavet en rundspørge om emnet til daginstitutionerne, hvorefter både KL og forsker Charlotte Ringsmose fra Aalborg universitet nærmest kappedes om at kritisere, at tilsynet tilsyneladende ikke er bedre – især at der mangler ”observerende tilsyn”. Det lyder meget tilforladeligt, at kommunerne skal føre bedre tilsyn […]

Continue Reading →

Pressemeddelse – stop tvangslæring for 1 årige og deres familier

Ordet ghetto er godt nok fjernet fra ghettoloven, men den diskriminerende politik fortsætter. Den nye regering fastholder ghettolovgivningen og tvinger børn og deres forældre fra “udsatte boligområder” til at deltage i såkaldte obligatoriske læringstilbud. Det har hidtil været en afgørende præmis, at vellykket forebyggelses- og integrationsarbejde foregår ad frivillighedens vej, med den tillidsfulde og rummelige samarbejdsrelation som centralt omdrejningspunkt.  Dette omdrejningspunkt erstatter man nu med et formynderisk kontrol- og tvangsforhold, […]

Continue Reading →

…så hvad gør vi nu, lille du…

Jeg ser Københavns Kommune øger og skærper de administrative og praktiske procedurer for daginstitutioner, havnet på faglig handlplan, skærpet tilsyn, eller som har fået såkaldt “strakspåbud”. Årsagen er de beskæmmende afsløringer vi så op til valget i TV2 dokumentaren, hvor københavnske daginstitutioner, trods handleplaner mm, viste sig at “stå i rødt” år efter år efter år. I det ny procedurepapir – “Styrket opfølgning på indsats og øget åbenhed“ – er […]

Continue Reading →

“Democracy in Kindergartens, Why?” – hed et eller andet EU-projekt i starten af år 2000, der skulle pakke de vestlige daginstitutioner ind i demokrati.

At forvalte daginstitutionsfællesskaber er at forvalte hverdagsliv konstant på kanten af kaos og kollision. En af de vigtigste opgaver er at styre fri af kaos, at udtænke brugbare planer, når personalenormeringen igen vælter, at være roen, når æbler, der skulle spises vælter ud over gulve, glasskåle smadrer i tusind stykker, ti hiver hinanden i håret og kæntrede vandkander fylder borde og bukser med vand. Dagtilbudsloven fordrer, børn i alderen 0-6 […]

Continue Reading →

Demokrati skal erfares – bud på en reel demokratisk praksis

Menneskets dannelse sker gennem et komplekst sammenspil af erfaringer i opvækstmiljøet og betydningsfulde relationer. De ting vi gør, eller de ting vi ikke gør, spiller en stor rolle i forhold til hvilke individer, vi dannes til. At være menneske og at blive menneske er at gøre sig erfaringer. De erfaringer, vi gør med andre mennesker, spiller en afgørende rolle i forhold til, hvordan vi udvikler os – hvem vi bliver […]

Continue Reading →

Podcast – Leg i børnehaven: Hvordan kan pædagogen positionere sig?

Gæst: Anne Hussmann Det vigtigste er at kunne lege! – At børn kan lege sammen, at de voksne kan lege med og at de voksne nogle gange viser nye legeveje! Anne Hussmann skelner ikke mellem de lege, som børnene selv leger, og det, pædagoger kan igangsætte. Målet er den meningsfulde leg som omdrejningspunkt. Det kræver også viden om børns udvikling for at kunne forstå og se deres initiativer og intentioner. […]

Continue Reading →

Lighed og fællesskab?

Journalisten Chili Djuurhus var ude i anledning af loven om tvangsindskrivning af vuggestuebørn, og researcher nu til den sejeste artikel om sociale normeringer. Chilis arbejde sætter noget igang, som alt for længe har rumlet som en fjern torden i mig! Sociale normeringer er en pose penge, som de institutioner modtager, der har høj andel af “familier, fra socialt belastede boligområder”. Summen bruger institutionerne oftest til at højne normeringerne, men de […]

Continue Reading →

“Barnet den sidste slave”?

I en spændende artikel fra Infomation lanceres problematikken “Childism”. Childism dækker over, at børn hver dag i deres familie og daginstitution og skole udsættes for ulighed og diskriminerende nedvurdering, bare fordi de er børn. Altså ligesom racisme, kønsdiskrimination og homofobi. Sarah Alminde har childism som grundlag for et spændende ph.d.projekt. Som måske kan få rokket os fri af det diskriminerende syn, på børn, som udviklingspsykologieens grand old man, Per Schulz […]

Continue Reading →

Gør institutioner vores børn syge?

Et råb om hjælp – ungdommen lider Det seneste år har der været meget fokus på børn, der har så svært ved at gå i skole, at det nærmest udvikler sig til en fobi. Denne fobi kalder vi for skolevægring. Problemet er stigende, og 71% af PPR-psykologerne møder ofte børn, der er skolevægrende. Skolevægring er ikke enestående som alarmerende tegn på børns mentale ve og vel. Når vi ser på […]

Continue Reading →

Frisæt dømmekraften!

Børnehave og vuggestue er, som følge af den helt uhyrlige mængde børn, man propper ind i institutionerne, og den latterligt lille mængde voksenressourcer, man sender i halen på børnene, én stor opførsel af krisesituationer! Krisesituationer, som toptunede pædagoger må reagere hensigtsmæssigt på, ved at bringe deres professionelle dømmekraft i spil. Som eksempel på daginstitutionscirkussets uophørlige kriseforestillinger, starter jeg bare her en liste. Andre der har haft så lidt som en […]

Continue Reading →