Author Archives

Ib Jensen

Har arbejdet med børn, unge og undervisning siden 1973 Uddannet småbørnspædagog 1977-80 Har arbejdet i vuggestue, børnehave, fritidshjem Seminarielærer på pædagoguddannelsen i faget musik 1994-97 Censor på pædagoguddannelsen Viceforstander på Skolen for Musik og Teater - en behandlingsdagskole for sårbare unge 1997-2012 Leder i Mariehønen Skovbørnehave 2012-2018 Har en 2årig organisationspsykologisk efteruddannelse fra OPU.

Den akademiske virkelighed

Den akademiske virkelighed ”Det skader ikke børns integration, når vi tvinger dem i vuggestue”, sådan skriver tidligere lektor og kandidat i pædagogisk psykologi, Anna K. Andreasen i hendes kronik i Information den 17. marts som forsvar for regeringens særlov om ”obligatorisk læringstilbud” for ikke-danskere. Endnu en gang er vi vidne til den verdensfjernhed mange akademikere udviser, når de skal kloge sig på andre menneskers liv. Lektoren ser det ikke som […]

Continue Reading →

Du er skyldig, selv om du ikke er dømt!

”Du er ikke alene” – de fleste kender nok musikeren Sebastians sang. Men hvis du er mand og arbejder i daginstitution i Danmark, skal du nok vænne dig til at synge: ”Jeg er alene”. Det har den 43årige pædagogiske medhjælper René fra Randers lært på den hårde måde efter en sigtelse for (påstået) seksuelt overgreb. På trods af at politi, stats- og rigsadvokaten har frafaldet sigtelse, kan han ikke få […]

Continue Reading →

I selvsving om tilsyn

Såvel Danmarks Radio som Kommunernes Landsforening og Aalborg universitet gik lørdag den 5. oktober i selvsving over landets kommuners uensartede tilsyn med daginstitutioner. DR havde lavet en rundspørge om emnet til daginstitutionerne, hvorefter både KL og forsker Charlotte Ringsmose fra Aalborg universitet nærmest kappedes om at kritisere, at tilsynet tilsyneladende ikke er bedre – især at der mangler ”observerende tilsyn”. Det lyder meget tilforladeligt, at kommunerne skal føre bedre tilsyn […]

Continue Reading →

Se På Mig – Om sang og musik med børn

Den voldsomme deroute af pædagoguddannelsen er måske mest tydelig, når det kommer til de kreative fag (her om musik) – selvom det også ser slemt ud med konsistensen af teorifag som psykologi og pædagogik. Uddannelsens indhold og rammer er i dag reduceret til teoretisk snak om ”æstetisk læring”, hvor det tidligere var et fag med stor vægt på at lære at spille på instrumenter – for så at kunne bruge […]

Continue Reading →

Ledelse i daginstitutionen

Et kritisk blik og et modsvar Den politiske bevågenhed over for daginstitutionerne har de seneste 10-15 år været betinget af at holde styr på udgifterne, som den store ekspansion på området medførte, og er samtidig båret oppe af en politisk diskurs om, at den offentlige sektor skal mindskes. I denne omvæltning springer – udover de dårligere normeringer – især 3 omfattende ændringer i øjnene: Nedbrydning af små institutioner og oprettelse […]

Continue Reading →

Om kreativitet hos børn og voksne

Det er ikke nok at være kritisk over for de rammer, samfundet byder børn i dagtilbud. Vi skal også forholde os kritisk til den praksis, vi udøver. En praksis, som mere og mere stivner i gold indlæringspædagogik. Jeg skrev i min tidligere blog ”Kæft, trit og læring”, at det eneste vi ved om kravene til fremtidens voksne, er, at de kan tænke og handle kreativt! Men hvad er kreativitet, og […]

Continue Reading →

Hvad er det, vi ser? Hvad er det, vi gør?

Om at opbygge et fagligt blik på legens betydning og gøre den synlig i det pædagogiske arbejde i børnehaven Næsten alle børn i 3-6årsalderen går i børnehave i Danmark. Denne eksplosive institutionalisering af barndommen koster penge – mange penge. Så mange at politikere i både stat og kommuner de seneste godt ti år har brugt (og bruger) megen energi på at reducere disse udgifter. Især på 3 områder: færre voksne […]

Continue Reading →

Kæft, trit og læring – et kritisk blik på børns vilkår

”At tilegne sig arbejde i alle døgnets 24 timer er den kapitalistiske produktionsmådes immanente drift”. Sådan skrev Karl Marx i ”Kapitalen”. Denne analyse, kan vi se, er kommet til fulde i dag, hvor der arbejdes i 3-holdsskift døgnet rundt – også i daginstitutioner – og hvor mange lønmodtagere står til rådighed langt ud over den lønnede arbejdstid. Tænk blot på arbejdsvilkårene i Amazon koncernen eller på de slavelignende forhold vi […]

Continue Reading →