Author Archives

Ib Jensen

Har arbejdet med børn, unge og undervisning siden 1973 Uddannet småbørnspædagog 1977-80 Har arbejdet i vuggestue, børnehave, fritidshjem Seminarielærer på pædagoguddannelsen i faget musik 1994-97 Censor på pædagoguddannelsen Viceforstander på Skolen for Musik og Teater - en behandlingsdagskole for sårbare unge 1997-2012 Leder i Mariehønen Skovbørnehave 2012-2018 Har en 2årig organisationspsykologisk efteruddannelse fra OPU.

  Se På Mig – Om sang og musik med børn

  Den voldsomme deroute af pædagoguddannelsen er måske mest tydelig, når det kommer til de kreative fag (her om musik) – selvom det også ser slemt ud med konsistensen af teorifag som psykologi og pædagogik. Uddannelsens indhold og rammer er i dag reduceret til teoretisk snak om ”æstetisk læring”, hvor det tidligere var et fag med stor vægt på at lære at spille på instrumenter – for så at kunne bruge […]

  Continue Reading →

  Kerneopgaven i pædagogisk arbejde er: Hvordan barnet har det!

  Denne blog er tidligere trykt i tidskriftet 0-14 3/2018 Silas – en dreng de andre ikke ville lege med ”Vi er på vej hjem til børnehaven efter en lang dag i skoven. Silas, 5 år, der flere gange er blevet afvist af de andre drenge, siger, han har ondt i benene og ikke kan gå længere, og at han i øvrigt ikke gider gå i den dumme børnehave mere! Jeg […]

  Continue Reading →

  Ledelse i daginstitutionen

  Et kritisk blik og et modsvar Den politiske bevågenhed over for daginstitutionerne har de seneste 10-15 år været betinget af at holde styr på udgifterne, som den store ekspansion på området medførte, og er samtidig båret oppe af en politisk diskurs om, at den offentlige sektor skal mindskes. I denne omvæltning springer – udover de dårligere normeringer – især 3 omfattende ændringer i øjnene: Nedbrydning af små institutioner og oprettelse […]

  Continue Reading →

  Om kreativitet hos børn og voksne

  Det er ikke nok at være kritisk over for de rammer, samfundet byder børn i dagtilbud. Vi skal også forholde os kritisk til den praksis, vi udøver. En praksis, som mere og mere stivner i gold indlæringspædagogik. Jeg skrev i min tidligere blog ”Kæft, trit og læring”, at det eneste vi ved om kravene til fremtidens voksne, er, at de kan tænke og handle kreativt! Men hvad er kreativitet, og […]

  Continue Reading →

  Hvad er det, vi ser? Hvad er det, vi gør?

  Om at opbygge et fagligt blik på legens betydning og gøre den synlig i det pædagogiske arbejde i børnehaven Næsten alle børn i 3-6årsalderen går i børnehave i Danmark. Denne eksplosive institutionalisering af barndommen koster penge – mange penge. Så mange at politikere i både stat og kommuner de seneste godt ti år har brugt (og bruger) megen energi på at reducere disse udgifter. Især på 3 områder: færre voksne […]

  Continue Reading →

  Kæft, trit og læring – et kritisk blik på børns vilkår

  ”At tilegne sig arbejde i alle døgnets 24 timer er den kapitalistiske produktionsmådes immanente drift”. Sådan skrev Karl Marx i ”Kapitalen”. Denne analyse, kan vi se, er kommet til fulde i dag, hvor der arbejdes i 3-holdsskift døgnet rundt – også i daginstitutioner – og hvor mange lønmodtagere står til rådighed langt ud over den lønnede arbejdstid. Tænk blot på arbejdsvilkårene i Amazon koncernen eller på de slavelignende forhold vi […]

  Continue Reading →