Minimumsnormeringer skal kunne mærkes! Hele dagen – fra barnets perspektiv

Den Kritiske Pædagogiske Højskole er glade og taknemmelige for bevægelsen #hvorerderenvoksen. Samtidig er vi bekymrede for at de forbedringer vi vil få presset igennem, ikke bliver tilstrækkelige. Som pædagoger kan vi på børnenes vegne ikke understrege nok, hvor meget der er brug for minimumsnormeringer. Men som det er blevet tydeligt i debatten herom, så er der ikke nødvendigvis klarhed eller enighed om, hvad det i praksis skal betyde.

Hæv barren så det batter – det er nu vi har chancen: Vi har et momentum. Virkeligheden i daginstitutionerne og kravet om minimumsnormeringer er blevet offentligt kendt og kan vanskeligt ignoreres politisk. Spørgsmålet er, om man fra politisk side vil gøre nok, eller blot gøre det der skal til for at lukke munden på os. Vi ser flere politiske partier bakke op om minimumsnormeringer eller på anden vis tilkendegive, at de vil forbedre forholdene i daginstitutionerne. Vores faglige vurdering af politikernes håndsrækninger er, at de er utilstrækkelige.

Ja, det er dyrt og pengene til at financiere det findes: Ambitiøse forslag der reelt vil kunne sikre nærvær, trivsel, udvikling og medbestemmelse for alle børn, vil koste mange penge at indføre. Vi vil ikke lade os spise af med halve løsninger – for der er råd. Forskere beretter, at der er tilstrækkelig balance i statsøkonomien til at hæve de offentlige udgifter. Derudover er det påvist, at der bliver gemt milliarder i skattely. Det er nærmest hverdagskost at flere store banker er involveret i hvidvaskskandaler, som sender penge uden om skattesystemet. I vores samfund er der penge og ressourcer nok. Det handler om politisk vilje og mod!

Der er flere i samme båd som os – solidaritet og fælles kamp
: Der er også urimelige forhold i sundhedsvæsenet,  ældreplejen, skolerne m.m.. Vi mener, at der er brug for at vi fremadrettet står sammen på tværs af fag og personlige frustrationer. Vi har opbygget en stærk bevægelse med #hvorerderenvoksen.  Måske er det os der skal række hånden ud og brede kravet om forbedringer ud til at gælde hele velfærdsområdet.