Podcast – Leg i børnehaven: Hvordan kan pædagogen positionere sig?

Gæst: Anne Hussmann

Det vigtigste er at kunne lege! – At børn kan lege sammen, at de voksne kan lege med og at de voksne nogle gange viser nye legeveje!

Anne Hussmann skelner ikke mellem de lege, som børnene selv leger, og det, pædagoger kan igangsætte. Målet er den meningsfulde leg som omdrejningspunkt.

Det kræver også viden om børns udvikling for at kunne forstå og se deres initiativer og intentioner. Det kræver redskaber for at den voksne kan sætte rammerne for den gode leg og det gode samspil. Viden og redskaber, man desværre ikke kan regne med at få gennem pædagogstudiet.

I denne podcast fortæller Anne til facilitator Lisa om sin vej til et legende arbejdsliv med børnene som vigtige samarbejdspartnere og stor inspirationskilde.

Anne Hussmann blev uddannet pædagog i 1997. Hun har siden tager efteruddannelse til gøsselspædagog, marte-meo terapeut og motorikvejleder. Hun arbejder som igangsætter og inspirator til rytmik, leg og bevægelse i daginstitutioner samt på kurser og hold for både forældre, pædagoger og børn. Herudover er hun medstifter af Rytmikbanditterne.

Produceret af: Lisa Annika Brandt og Tobias Nyegaard Jelkær Larsen