Pædagogisk Efterår

Er du inden for det pædagogiske felt, og føler du dig vred og til tider afmægtig over den måde, man i Danmark driver dagtilbud på?

Vil du være med til at presse på for et markant bedre børne- og pædagogliv i fremtiden?

Og har du lyst til at tilbringe en dag i aktivismens tegn sammen med en masse andre fra det pædagogiske felt, som også brænder for kritisk pædagogik?

Så kom med til PÆDAGOGISK EFTERÅR med Den Kritiske Pædagogiske Højskole.

PÆDAGOGISK EFTERÅR er en dag, hvor vi mødes og handler på vores faglige frustrationer og visioner sammen.

Vi i planlægningsgruppen har lavet en plan for dagen, som gør det spændende, trygt og overskueligt at deltage.

Så kom alene eller tag en fagfælle, en kollega eller studiekammerat under armen. Vi glæder os til at se dig ❤

HVAD SKAL DER SKE?
Kl. 10: Vi ankommer, drikker en kop kaffe og hilser på hinanden, og vi fra planlægningsgruppen fortæller kort om grundlaget for at lave det her arrangement.

Kl. 10.30: Vi præsenterer de temaer, som vi har valgt for dagen, nemlig: “Fri Faglighed” og “Oprør på Tværs”. Og vi kommer med oplæg til, hvordan man fx kan arbejde med temaerne ude i grupperne.

Kl. 11: Vi deler os ud i grupper og finder sammen ud af, hvad vi gerne vil, og hvordan vi vil gribe det an. Nogen beslutter måske at skrive et læserbrev eller et blogindlæg sammen, nogen hjælpes måske ad med at formulere eksempler fra deres virkelighed. Nogle maler måske et banner til et bannerdrop på pædagoguddannelsen, og nogle lader sig måske interviewe til Den Kritiske Podcast. Mulighederne er mange, men vi ser hvad vi har mod på, og vi hjælpes ad med det hele.

Kl. 13: Vi spiser frokost.

Kl. 13.45: Kort oplæg og information om snarlig opstart af pædagogiske basis/sparringsgrupper.

Kl. 14: Grupperne arbejder videre fra før frokost.

Kl. 15: Opsamling og afslutning i plenum.

Kl. 16: Arrangementet slutter

TILMELDING OG PRAKTISKE OPLYSNINGER
Du kan melde sig til arrangementet ved at skrive en mail til hoejskolegruppen@gmail.com. Sidste frist for tilmelding er den 25. oktober.

Det er gratis at tilmelde sig og deltage, men det koster 40 kr. for mad og drikke, som vi sørger for at købe ind til og forberede.