“Barnet den sidste slave”?

I en spændende artikel fra Infomation lanceres problematikken “Childism”.

Childism dækker over, at børn hver dag i deres familie og daginstitution og skole udsættes for ulighed og diskriminerende nedvurdering, bare fordi de er børn.

Altså ligesom racisme, kønsdiskrimination og homofobi.

Sarah Alminde har childism som grundlag for et spændende ph.d.projekt.

Som måske kan få rokket os fri af det diskriminerende syn, på børn, som udviklingspsykologieens grand old man, Per Schulz Jørgensen, til gengæld får lov at lufte i fuldt flor i Informations artikel. Han siger bl.a.:

“»Børn må gerne opleve, at de ikke bare er passagerer på en husbåd. De er en del af besætningen. Det er ikke en krænkelse af barnet, at man tager ledelseskasketten på,« siger Per Schultz-Jørgensen.”

For Sarah Alminde fra RUC er kampen mod childism udtryk for en ny måde at betragte børn. Hvor det hidtil dominerende fokus på barnet som værende i udvikling erstattes af barnet som et socialt subjekt.

Se, det kan jeg bruge til noget som pædagog!

Selvfølgelig kan børnene ikke løbe ud på motorvejen, fordi der er en spændende bil! Man lader jo heller ikke en japaner spise løs af skovens grønne fluesvampe, fordi de ligner en af Japans gode spisesvampe!

Men derfra og så til at betragt samværet i daginstitution (og familie), som et skib, hvor den voksne er kaptajn, og børnene letmatroser, det MÅ vi simpelthen af med!

Børn og voksne skal i dagligdagens fællesskaber være lige værdige, til at tænke, føle og mene, hvad der skal ske, og hvor fællesskabet skal bevæge sig hen.

Det er jo netop pointen med demokratisk dannelse, i det demokratiske samfund, vi lever i, at man “lærer ved at gøre”!

Med slogannet Against Childism, må vi NU i gang med at se på de krænkelser af børns ret til at tænke, mene og føle, som sker så massivt i børns daginstitutionshverdag, at vi slet ikke bemærker dem mere.

Læreplanerne, og den udviklingspsykologiske ide om forædlingen af barnet er en af årsagerne til childism.

En anden er, at pædagogerne selv har deponeret deres professionelle autonomi i lommen på topstyringen, og således har mistet fornemmelsen for, hvad det vil sige at væres et lige værdigt socialt subjekt.

#againstchildism #endchildism

https://www.information.dk/kultur/2019/06/opdragelse-kraenkelse-undersoegt-ligger-bag-begrebet-childism