Håndlangerne

Kørte en anden vej hjem fra arbejde, røg ind i “Mission Afrika Genbrug”.
Faldt for en artikelsamling med titlen “Børns modstand – modstand mod børn” (1982).

Historiens vingesus er nogle gange som regn på en tør mark!

Under overskriften “Om at have en livsplan” formidler Erik Sigsgaard i ovennævnte artikelsamling sit syn på pædagogens kernekompetence:

“Jeg tror, det er vigtigt, at børn og voksne gør ting sammen – på lige fod. Der er stor forskel på den voksne, der respekterer barnet og hjælper det. Og så den voksne, som er pædagogisk i ordets dårlige betydning – som hele tiden forklarer og stiller spørgsmål, barnet ikke har stillet.”

Tiden har, som jeg ser det, desværre lige siden været glidebane mod en stadig mere teknificeret læringspædagogik. En uhyggelig afkøling af menneskeligt samvær, hvor børn i stadig større grad er objekter for de voksnes læringsprojekter.

Selv “garderobe-situationen” og “bleskift-situationen” er blevet een lang opgaveportefølje, som hver dag tårner sig op foran barnet:
“…nej, prøv nu selv! Den dumme støvle driller, men du skal nok klare det, jeg bliver siddende, jeg iagttager, jeg guider!”
Den omsorgsfulde hånd får barnet aldrig nogen sinde.
Det skal lære ved egen kraft, dets motorik skal i enhver situation have optimale udviklingsbetingelser.

Ude på legepladsen løber den lille pode lettet op af rutsjebanens trapper, kaster sig ud på slisken og ned i armene på en favnfuld kammerater.
Så kommer pædagogen løbende, stopper legen. Det er farligt at rutsje ned i andre.

“Ja!”, har jeg nogle gange lyst til at råbe, “det er farligt at leve, men hvis du satte dig, for enden af rutsjebanen, sammen med de andre børn, så ville du se, hvor megen sjov og tæt kropskontakt, der udfolder sig her! Hvor meget børn øver og træner den motorik og socialitet, du brænder så intenst for, at de skal udvikle”.

På den ene side har psykologerne, relationsterapeuterne og de mange kvalitetsvurderinger ret, den er gal med det levende samspil og liv mellem børn og voksne i de danske daginstitutioner.
Vi så det i TV2 dokumentaren, hvor voksne, i en yderst nedbesparet hverdag, igen og igen misser børn, som på ydmyg vis beder om bare et minimum af opmærksomhed.

Men Erik Sigsgaard har STADIG en pointe, når han fastholder, at det er ikke pædagogens relationskompetence, den er gal med, når vi ser de nedkølede og samspilsdræbende forholdsmåder hos pædagoger.

Problemet er – ud over de totalt nedbesparede normeringer selvfølgelig – mangel på etisk, politisk og samfundsmæssig holdning!

Nedkølede og samspilsdræbende samspilsmåder skyldes med Sigsgaards ord simpelthen at “pædagoger mangler meninger og tanker om, hvordan livet bør forme sig i fremtiden, hvordan udviklingen skal gå i det her samfund, og ikke mindst, hvordan den kunne komme til at foregå på denne måde”!

Og jeg vil tilføje, at på GRUND AF DENNE MANGEL, er personalemøder i dag reelt forvaltningens- og klyngens møder, hvor den største frihed er de sølle øjeblikke, hvor lederen udpeger, hvilke opgaver som er skal-opgaver”, og hvilke som er “kan-opgaver”.

På grund af pædagogers vilje til at deponere etik, faglighed og politisk samfundsengagement i den blomstrende evidensforskning, er “Guldpædagogik” blevet inddeling og opdeling af børn i små skoleagtige grupper, hvor de træner dialogisk læsning, motorisk udvikling og sociale færdigheder.
Ligesom “Guldpædagogik” er blevet det at sikre barnet optimal læring i enhver menneskelig samværssituation og rutine.

Igen:
Det er ikke pædagogers relationskompetence, den er gal med.
Send ikke flere psykologer og kvalitetsudviklingsprojekter!

Sæt pædagogen fri, åben personalemødet for ægte diskussion af, hvad det er for samfund vi ønsker fremadrettet, og hvilke erfaringer vi så må give børn med videre på vejen!

Så enkelt er det.

Genindfør retten til etisk tænkende – og samfundsengagerede – fagfolk.