Lovfusk og lovsjusk rammer børn, pædagoger og forældre i daginstitutionerne

Lige om lidt indfases såkaldte minimumsnormeringer i Danmark
Dvs 1 medarbejder per 3 vuggestuebørn/1 medarbejder per 6 børnehavebørn.

Men det er jo bare en sum penge.

Politikerne er sluppet afsted med at at spise børn, pædagoger og forældre af med et antal millioner.
Uden nogen sinde at have regnet på, i hvilken grad, millionerne kommer i nærheden af “1:3 og 1:6”!

Politikernes lovsjusk mangler simpelthen en økonomisk opgørelses- og tildelingsmodel.
Det kalder jeg for lovfusk og smarte salgstaler uden indhold!

Norges politikere vedtog minimumsnormeringer i 2018.
Også “1:3 og 1:6”
Og fordi Norges politikere slap afsted med nøjagtig samme lovsjusk, er situationen for børn, pædagoger og forældre dybt alvorlig pt i Norge!

I Norge opstod Barnehageopprøret og Foreldreopprøret i 2018 som protest mod de minimumsnormeringer, Norske politikere søgte at slippe afsted med.

Forleden læste jeg nedenstående beretning på Barnehageopprøret, som jeg har fået lov at dele.
Jeg synes, den siger alt.

Om, hvorfor vi på det kraftigste må protestere 😢

“Jeg har jobbet som ped.leder i 5 år og har ikke opplevd en eneste uke uten behov for vikarer eller tett samarbeid med naboavdelingen for å få dagen til å gå opp. Dette tror jeg mange kjenner seg igjen i. Jeg er 28 år, og skal antakelig stå i dette yrket i 20-30 år fremover. Hvis ikke jeg og alle mine jevnaldrende kolleger skal visne fullstendig av utmattelse i løpet av vårt yrkesaktive liv er det nødt til å skje noe med bemanningen i barnehagene over hele Norge.
Det ble sagt i en annen kommentar i denne tråden at vi er skikkelig flinke til å servere solskinnshistorier, og ikke vise den mørkere siden av yrket vårt. Det er så sant som det er sagt. Med dette i bakhodet er jeg redd for at mange barnehager vil kvie seg for å fortelle sannheten og kreve det vi faktisk trenger. Vi er jo avhengig av at foreldrene liker oss, at de tror på at vi kan tilby barna deres et godt pedagogisk tilbud! Hva skjer når vi står frem og forteller hvordan det virkelig er? Så lenge vi ikke har politikere som kjemper for oss vet jeg ikke om vi kommer til å få et annet resultat enn at foreldrene mister tilliten til oss og barnehagen som institusjon.”

For yderligere uddybning af problematikker som minimumsnormeringer uden opgørelsesmodel udløser, henviser jeg til følgende brev til Danmark, fra de centrale norske kræfter, Royne Berget,Palma Annette Kleppe,Janne M. Bergstå,Christina Grefsrud-Halvorsen

Det var de så venlige at skrive til os, da SF i maj 2019 producerede et lovforslag om danske minimumsnormeringer:

https://www.information.dk/debat/2019/05/norske-foraeldre-paedagoger-minimumsnormeringerne-norge-forbillede